Avtalsvillkor

Allmänna villkor 1. januari 2015

För att hyra webbhotell eller köpa domäner hos UnoEuro förutsätts det att kunden är myndig. Om kunden är minderårig kan avtal om hyra av webbhotell eller köp av domäner endast göras med samtycke av förälder eller förmyndare.

Kunden är skyldig att underhålla och uppdatera sina grunddata, inklusive e-postadressen som är UnoEuros främsta sätt att kontakta kunden. Grunddata kan administreras via kundens kontrollpanel.

Efter bestilling sendes oplysninger om det bestilte produkt, samt evt. videre instruktioner, til kunden på e-mail.

Villkor för domäner

Ved domænebestilling erklærer køber/kortholder, at registranten er indforstået med, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning samt retningslinjer og betingelser for den valgte domænetype. Domænet vil blive bestilt hurtigst muligt, typisk få minutter efter betalingen har fundet sted. Domænet bliver ved bestilling registreret i kundens navn. Ved fejlbestilte domæner, samt domænefornyelser, tilbagebetales registrerings- & fornyelsesgebyret ikke.

Fornyelse af domænenavne foregår som udgangspunkt igennem kundens kontrolpanel. Såfremt automatisk fornyelse ikke er aktiveret, vil kunden vil modtage påmindelse om fornyelse, inden domænets udløb. Det er alene kundens eget ansvar at sikre rettidig fornyelse af sine domæner.

Villkor för webbhotell

Webbhotellsperioden kommer att löpa i 12 månader från den dag webbhotellet beställs. Varje år kan webbhotellet förnyas för en ny period. Felbeställda perioder återbetalas inte. Innan produkten upphör att gälla skickas en uppfordran om förnyelse för de följande tolv månaderna till kunden. Om perioden inte förlängs, och alternativet för automatisk förnyelse inte har aktiverats av kunden, upphör produkten på den angivna förfallodagen. När produkten upphör kan data inte längre nås av kunden. 2 veckor efter periodens ursprungliga förfallodag tas produkten tillsammans med all tillhörande data bort. Därefter anses webbhotellet vara avslutat.

Om UnoEuro måste avbryta ett abonnemang görs detta med en månads skriftligt varsel till kunden, dock har UnoEuro alltid rätt att utan förvarning stänga ett webbhotell om kunden har brutit mot UnoEuros villkor. UnoEuro skickar därefter en skriftlig motivering med hänvisning till det villkor som överträtts. Generering av andra användare av UnoEuros webbhotell anses som missbruk av UnoEuros tjänster. Detta kan när som helst resultera i stängning och uppsägning av webbhotellet. UnoEuro är i alla avseenden överlägsen till definitionen av ordet missbruk.

Ändring av abonnemang

Kunden kan til enhver tid ændre bestilte abonnement til et større eller mindre webhotel uden gebyr. Dette gøres igennem kundens Kontrolpanel.

Användning

Hensigten med UNOEURO's webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af data som zip, mp3, jpg, avi og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med UNOEURO.

For webhoteller med ASP/PHP-adgang vil UNOEURO løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan UNOEURO til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende webhotel. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

Om en produkt används för att skicka skräppost, phishing eller liknande förbehåller sig UnoEuro rätten att tillfälligt stänga för åtkomst till produkten utan föregående meddelande tills problemet är åtgärdat. Detta gäller även om ägaren av produkten är inte medveten om överträdelse eller är direkt ansvarig för det.

Lag och ansvar

UNOEURO tillåter all typ av information som inte strider mot bestämmelserna i dansk och internationell lagstiftning.

UnoEuro ansvarar inte för eventuella förluster till följd av indirekta skador och följdskador, inklusive förluster av förväntad vinst, förlust av data eller deras återställande, förlust av goodwill, förlust av betalningsmedel, tekniska fel, obehörig åtkomst, felaktig installation av webbplatsen eller några andra liknande följdskador i samband med användning av systemet eller skada till följd av bristen på funktioner i systemet, oavsett om UnoEuro har varit informerade om möjligheten av sådana förluster, och oavsett om UnoEuro att beskyllas förlusten på grundval av vårdslöshet eller liknande.

UnoEuro ansvarar inte för förluster som orsakats av force majeure, inklusive rättsliga krav, regleringsåtgärder eller liknande, sviktande nätaggregat, brist på telekommunikation, brand, rökskador, explosion, vattenskada, skadegörelse, inbrott, terrorism eller sabotage, strejk, lockout, bojkott eller blockad. Detta gäller även om UnoEuro är part i konflikten, och även om konflikten endast påverkar en del av UnoEuros funktioner.

Gratis trafik

Hos UnoEuro gäller normalt gratis trafik och gratis bandbredd för alla webbhotell, dock kan ett grovt utnyttjande av detta medföra uteslutande från UnoEuros servrar eller begränsning av bandbredd. Grovt utnyttjande kan till exempel omfatta överträdelse av reglerna för webbplatsens innehåll.

Serverdrift

UnoEuro strävar efter att säkerställa att alla system är tillgängliga 24 timmar om dygnet, året runt. UnoEuro har dock rätt att avbryta tjänsten när underhåll eller andra tekniska förhållanden gör detta nödvändigt.

Betalningsvillkor

Alla tjänster på UnoEuros webbplats anges i EURO/danska kronor och exklusive moms, om inget annat anges. Alla tjänster ska betalas med online-betalning.

Der tilbydes mulighed for automatisk fornyelse af produkter igennem kundens kontrolpanel. Servicen kan til enhver tid til- & afmeldes via kontrolpanelet, hvor betalingsoplysningerne også kan ændres. Kunden modtager påmindelse med e-mail når en automatisk fornyelse er fundet sted, kvittering på betalingen kan findes i kundens kontrolpanel. Det er endvidere muligt at benytte de indtastede kortoplysninger under normal betaling, hvor de vil blive præsenteret som mulig betalingsmetode. UNOEURO gemmer ikke kundens kortoplysninger.

Automatisk fornyelse sker ud fra gældende prisliste, som altid kan findes på UNOEURO's hjemmeside

Alle betalinger foretaget online af kunden ved brug af Dankort, Visa, Eurocard eller Mastercard tillægges ikke gebyr fra UNOEURO's side.

Alle produkter oprettes og effektueres umiddelbart efter betaling, hvor beløbet samtidig bliver trukket fra kundens konto.

Villkor för uppsägning

Alla beställningar av webbhotell faktureras i förskott i perioder om 12 månader. Uppsägning av dessa sker automatiskt om den betalda perioden inte förlängs av kunden. Förnyelse av perioder sker via kundens kontrollpanel och kan göras när som helst om webbhotellet inte är borttaget.

UNOEUROs produkter, tjänster och domännamn levereras speciellt utformade för kunden, och därför gäller inte den allmänna ångerrätten. Se Konsumentköplagen (ångerrätt vid distanshandel).

Support

UNOEURO tilbyder fri og ubegrænset support igennem vores online support system. Der er ikke mulighed for telefonsupport.

terfšrsŠljning

Såfremt en bestilling foretages med henblik på videresalg, er det den videresælgende kundes ansvar, at slutkunden bliver oplyst om UNOEURO's rolle som leverandør af leverancen.

Det er ikke tilladt at videresælge UNOEURO's produkter, såfremt produkterne er i direkte konkurrence med UNOEURO's egne produkter, med mindre bestillingen foretages i slutkundens navn.

Jurisdiktionsort

Kunden erklærer sig bekendt med UNOEURO's generelle handelsbetingelser.

UNOEURO forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting i første instans.


Betingelser fra 3. part leverandører

Følgende er betingelser fra diverse 3. part leverandører, som eks. domæneudbydere.