Vad skall min startsida heta?

På en ASP server skal din startfil (den fil som skall läsas når en användare besöker http://www.dindomän.se) heta något av följande:

Default.htm
Default.asp
index.htm
Default.aspx
default.shtml
default.html
default.wml
index.aspx
index.asp
index.shtml
index.wml
index.html

Filerna läses i ovanstående ordningsföljd, så de förstnända har högre prioritet än de resterande.

Artikel från kategorin ASP