Anslutning till MySQL med .NET Connector

Följande kodexempel kan användas för att komma åt en MySQL-databas via MySQL:s .NET-Connector:

Du kan distribuera MySQL-drivrutinen till ditt webhotel, det kan laddas ner från MySQLs webbplats.

using MySql.Data.MySqlClient;

MySqlConnection con = new MySqlConnection();
string mysql = "Server=[server];Database=[database];User=[brugernavn];pwd=[password]";
con.ConnectionString = mysql;
con.Open();

MySqlCommand cmd = con.CreateCommand();
cmd.CommandText = "SELECT * FROM TestTabel";
cmd.Connection = con;

MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

while (reader.Read())
{
Response.Write(reader.GetValue(0).ToString());
}

cmd.Dispose();
con.Close();

Artikel från kategorin ASP