Deploy .NET Core

Guiden hjälper dig att ställa in RuntimeFrameworkVersion till 1.1, vilket är vad våra webbhotell använder som standard.

Om du vill använda en nyare/annorlunda version av. NET Core kan du skapa en Self Contained Deployment (SCD).
Se Microsofts artikel om SCD: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/deploying/

1: Lägg till följande rad i din .csproj:

<PropertyGroup>
    <RuntimeFrameworkVersion>1.1.0</RuntimeFrameworkVersion>
 </PropertyGroup>

Tex. kommer din .csproj-fil att starta såhär:

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">
  <PropertyGroup>
    <RuntimeFrameworkVersion>1.1.0</RuntimeFrameworkVersion>
  </PropertyGroup>
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>netcoreapp1.1</TargetFramework>
  </PropertyGroup>

2: Publicera ditt projekt i en mapp. Se till att framework är 1.1.

3: Ladda upp dina publicerade filer till ditt webbhotell i rätt mapp.

Artikel från kategorin ASP.NET