URL vidarebeforfdring

Om du vill vidarebefordra en domän till en annan webbadress kan detta göras via vår DNS-administration, som du hittar i vår kontrollpanel.

Om det webbhotell du vill vidarebefordra till ligger på UnoEuro kan du också beställa den nya domänen som en extra domän, vilket görs via Administrationsmenyn i Kontrollpanelen.

Gör följande för att skapa en ny URL-vidarebefordran:
1. Logga in på din kontrollpanel och välj domänen.
2. Välj "DNS" från menyn
3. Under "Snabb URL-vidarebefordran" kan du nu välja hur din vidarebefordran ska fungera.
4. Tryck på "Konfigurera vidarekoppling av samtal"

Observera att du inte kan ställa in vidarebefordran till adresser som i sin tur vidarebefordrar vidare.

Artikel från kategorin Domän & DNS


Andra relevanta artiklar