Inställning av email i Mozilla Thunderbird 2

Du kan hämta Mozilla Thunderbird, gratis, från mozilla.org.

[1] När du först öppnar Mozilla Thunderbird kommer du att mötas av denna bild (Om det inte är fallet skall du välja File -> New -> Account)
[2] Välj "E-mail account" och klicka på "Next"

Du kommer nu att mötas av denna bild där i du fyller i ditt namn och den e-postadress du gärna vill kolla

[3] Här fyller du i de servrar du vill kolla e-post från, ingående server är mail.dindomän.se, din utgående server skall du höra med din Internetleverantör om, du kan även hitta en lista här.

[4] I denna bild skall du fylla i ditt användarnamn till det konto du vill kolla. Det är alltid det samma som den e-postadress du vill kontrollera.
Dvs. Om du vill kolla info@dindomain.se skall ditt användarnamn också vara info@dindomain.se.

Det utgående användarnamnet blir du endast frågad om om din utgående server kräver godkännande, vanligtvis är det inte så fallet.

[5] Ange namnet på ditt nya konto, normalt detsamma som e-postadressen

[6] Du är nu klar och Mozilla Thunderbird visar dig en resumé över din nya inställning.

Nästa gång du kollar e-post frågar programmet efter ett lösenord till kontot - här skall du fylla i det lösenord som hör till e-postadressen.

Artikel från kategorin Mail