Formulärmail

Vi har inte en traditionell CGI-formulärmail. Vi har dock ett alternativ här: http://scripts.unoeuro.com/formmail/formmail.php.
Som regel rekommenderar vi alltid att skicka mail direkt via ASP eller PHP, så långt som möjligt, i stället för att använda formulärmail.

Vår formulärmail fungerar på samma sätt som traditionella formulär, både i syntax och i arbetsläge.

Här är ett snabbt exempel på ett e-postformulär:


Observera att avsändaradressen ("e-post" -fältet) MÅSTE vara en giltig e-postadress som skapats i UnoEuros epostsystem, annars kommer utskicket att misslyckas. Detta är för att förhindra missbruk.

Artikel från kategorin Mail