Inställning av email på Microsoft Surface

Den här guiden hjälper dig att konfigurera en IMAP-e-postadress på en Microsoft Surface Tablet.

Se till att IMAP är aktiverat på ditt mailkonto under Mail Administration i vår kontrollpanel.
 
1. Välj Inställningar under Inställningar
2. Välj "Lägg till ett konto"
3. Välj "Annat konto"

  1. Välj "IMAP"

  2. Ange e-postadress, användarnamn (vilket är hela din e-postadress) och lösenord. Byt exempel på e-postadress med din egen e-postadress.

  3. "Inkommande (IMAP) Email Server" måste vara mail.unoeuro.com

  4. Inaktivera "Inkommande server kräver SSL"

  5. "Outgoing (SMTP) Email Server" måste vara asmtp.unoeuro.com .

  6. Inaktivera "Utgående server kräver SSL"

  7. Aktivera "Utgående server kräver autentisering"

  8. Aktivera "Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka och ta emot e-post"

  9. Tryck på "Connect" när allt är klart

Artikel från kategorin Mail