Fel vid login med Management Studio

Om du använder Server Management Studio kan du inte se din databas på servern med standardinställningarna. Detta beror på ett mindre fel i Server Management Studio som uppstår på grund av den nya Objekt Explorer. Med standardinställningarna presenteras följande felmeddelande:


Problemet löses genom att välja "Databases/Databaser" i Server Management Studio och trycka på "F7".

Detta kommer att visa ”Object Explorer Details/Objekt Explorer Detaljer” i fönstret till höger. Högerklicka i de övre tabellerna, markerade med rött på bilden nedan, för att avmarkera visning av "Collation/Sortering".

Därefter markeras "Databases/Databaser" igen och en uppdatering av listan visar databaser på servern.

Artikel från kategorin Microsoft SQL Server