Hur kan jag administrera min MySQL Databas?

Du kan administrera din databas genom phpMyAdmin, som alltid kan hittas på http://mysql.ditdomæne.dk .

Du kan även använda dig av diverse administrationsprogram, såsom t.ex. MySQL GUI Tools, som kan hämtas här: http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/ och installeras direkt på din dator.

Med MySQL Administrator, från MySQL GUI Tools paketet, kan du exportera och importera stora mängder data till din databas.

Användarnamn och lösenord, samt namn på databas och server, kan du hitta i ditt välkomstbrev eller i vår kontrollpanel.

Artikel från kategorin MySQL