PHP versioner, tillägg och moduler

På UnoEuros Linux-servrar strävar vi efter att ha de mest använda modulerna installerade samtidigt som servern är så stabil och snabb som möjligt.

Om du är intresserad av alla standardinställningar och moduler på våra servrar kan du se detta i en phpinfo() för din server. Dessa kan hittas på varje enskild server, t.ex. http://linux1.unoeuro.com/phpinfo.php där Linux1 naturligtvis ersätts med den servern där din sida finns.

Ioncube-modulen har installerats på alla PHP-webbplatser.

Composer

Om du vill installera Composer kan du göra det via SSH och anvisningarna dittar du här: https://getcomposer.org/doc/00-intro.md#locally

Artikel från kategorin PHP