Avtalsvillkor

Allmänna villkor 1. januari 2015

För att hyra webbhotell eller köpa domäner hos UnoEuro förutsätts det att kunden är myndig. Om kunden är minderårig kan avtal om hyra av webbhotell eller köp av domäner endast göras med samtycke av förälder eller förmyndare.

Kunden är skyldig att underhålla och uppdatera sina grunddata, inklusive e-postadressen som är UnoEuros främsta sätt att kontakta kunden. Grunddata kan administreras via kundens kontrollpanel.

Efter beställning skickas upplysningar om den beställda produkten samt ev. ytterligare instruktioner till kunden på e-mail.

Villkor för domäner

Vid domänbeställning betygar köparen/kortägaren att registranten är införstådd med att användandet av domännamnet inte kränker tredjeparts namn- eller varumärkesrättigheter, eller på annat sätt strider mot dansk lag samt riktlinjer och villkor för den valda domäntypen. Domänen beställs snabbast möjligt, typiskt ett par minuter efter att betalningen har ägt rum. Domänen blir vid beställningen registrerad i kundens namn. I fall av felbeställda domäner samt domänförnyelser återbetalas inte registrerings- & förnyelseavgifterna.

Förnyelse av domännamn utförs som utgångspunkt via kundens kontrollpanel. Om automatisk förnyelse inte har aktiverats kommer kunden att mottaga en påminnelse om förnyelse innan domänen utgår. Det är kundens eget ansvar att se till att dennes domäner förnyas i god tid.

Villkor för webbhotell

Webbhotellsperioden kommer att löpa i 12 månader från den dag webbhotellet beställs. Varje år kan webbhotellet förnyas för en ny period. Felbeställda perioder återbetalas inte. Innan produkten upphör att gälla skickas en uppfordran om förnyelse för de följande tolv månaderna till kunden. Om perioden inte förlängs, och alternativet för automatisk förnyelse inte har aktiverats av kunden, upphör produkten på den angivna förfallodagen. När produkten upphör kan data inte längre nås av kunden. 2 veckor efter periodens ursprungliga förfallodag tas produkten tillsammans med all tillhörande data bort. Därefter anses webbhotellet vara avslutat.

Om UnoEuro måste avbryta ett abonnemang görs detta med en månads skriftligt varsel till kunden, dock har UnoEuro alltid rätt att utan förvarning stänga ett webbhotell om kunden har brutit mot UnoEuros villkor. UnoEuro skickar därefter en skriftlig motivering med hänvisning till det villkor som överträtts. Generering av andra användare av UnoEuros webbhotell anses som missbruk av UnoEuros tjänster. Detta kan när som helst resultera i stängning och uppsägning av webbhotellet. UnoEuro är i alla avseenden överlägsen till definitionen av ordet missbruk.

Ändring av abonnemang

Kunden kan när som helst ändra beställda abonnemang till ett större eller mindre webbhotell utan avgift. Detta görs genom kundens Kontrollpanel.

Användning

Syftet med UNOEUROs webbhotell är inte att fungera som en extern hårddisk till lagring av data som zip, mp3, jpg, avi m.m., men att fungera som en presentations-/marknadsplats för affärsmän och privata. Det är därför inte tillåtet att ha större filarkiv liggande till gratis nedladdning eller visning/streaming utan att först ha ingått ett avtal med UNOEURO.

För webbhotell med ASP/PHP-åtkomst kommer UNOEURO kontinuerligt att utvärdera funktionen hos scripts/program/data som eventuellt kan belasta servern eller orsaka en krasch. Om det är tillfället, kan UNOEURO när som helst temporärt stänga av åtkomsten till det aktuella webbhotellet. Detta kommer dock normalt föregå i dialog med upphovsmannen.

Om en produkt används för att skicka skräppost, phishing eller liknande förbehåller sig UnoEuro rätten att tillfälligt stänga för åtkomst till produkten utan föregående meddelande tills problemet är åtgärdat. Detta gäller även om ägaren av produkten är inte medveten om överträdelse eller är direkt ansvarig för det.

Lag och ansvar

UNOEURO tillåter all typ av information som inte strider mot bestämmelserna i dansk och internationell lagstiftning.

UnoEuro ansvarar inte för eventuella förluster till följd av indirekta skador och följdskador, inklusive förluster av förväntad vinst, förlust av data eller deras återställande, förlust av goodwill, förlust av betalningsmedel, tekniska fel, obehörig åtkomst, felaktig installation av webbplatsen eller några andra liknande följdskador i samband med användning av systemet eller skada till följd av bristen på funktioner i systemet, oavsett om UnoEuro har varit informerade om möjligheten av sådana förluster, och oavsett om UnoEuro att beskyllas förlusten på grundval av vårdslöshet eller liknande.

UnoEuro ansvarar inte för förluster som orsakats av force majeure, inklusive rättsliga krav, regleringsåtgärder eller liknande, sviktande nätaggregat, brist på telekommunikation, brand, rökskador, explosion, vattenskada, skadegörelse, inbrott, terrorism eller sabotage, strejk, lockout, bojkott eller blockad. Detta gäller även om UnoEuro är part i konflikten, och även om konflikten endast påverkar en del av UnoEuros funktioner.

Gratis trafik

Hos UnoEuro gäller normalt gratis trafik och gratis bandbredd för alla webbhotell, dock kan ett grovt utnyttjande av detta medföra uteslutande från UnoEuros servrar eller begränsning av bandbredd. Grovt utnyttjande kan till exempel omfatta överträdelse av reglerna för webbplatsens innehåll.

Serverdrift

UnoEuro strävar efter att säkerställa att alla system är tillgängliga 24 timmar om dygnet, året runt. UnoEuro har dock rätt att avbryta tjänsten när underhåll eller andra tekniska förhållanden gör detta nödvändigt.

Betalningsvillkor

Alla tjänster på UnoEuros webbplats anges i EURO/danska kronor och exklusive moms, om inget annat anges. Alla tjänster ska betalas med online-betalning.

Det erbjuds möjlighet för automatisk förnyelse av produkter genom kundens kontrollpanel. Servicen kan när som helst anmälas och avanmälas via kontrollpanelen där även betalningsuppgifterna kan ändras. Kunden mottager påminnelse via e-mail när det har skett en automatisk förnyelse. Kvitto på betalningen kan hittas i kundens kontrollpanel. Det är även möjligt att använda de angivna kortuppgifterna under normal betalning där de kommer att bli presenterade som möjligt betalningssätt. UNOEURO sparar inte kundens kortuppgifter.

Automatisk förnyelse sker utifrån gällande prislista som alltid kan hittas på UNOEUROs hemsida

Alla betalningar som utförs online av kunden genom användning av Dankort, Visa, Eurocard eller Mastercard pålägges inte avgifter från UNOEUROs sida.

Alla produkter upprättas och verkställs omedelbart efter betalning där beloppet samtidigt dras från kundens konto.

Villkor för uppsägning

Alla beställningar av webbhotell faktureras i förskott i perioder om 12 månader. Uppsägning av dessa sker automatiskt om den betalda perioden inte förlängs av kunden. Förnyelse av perioder sker via kundens kontrollpanel och kan göras när som helst om webbhotellet inte är borttaget.

UNOEUROs produkter, tjänster och domännamn levereras speciellt utformade för kunden, och därför gäller inte den allmänna ångerrätten. Se Konsumentköplagen (ångerrätt vid distanshandel).

Support

UNOEURO erbjuder fri och obegränsad support genom vårat online supportsystem. Det är inte möjligt att få telefonsupport.

terfšrsŠljning

Om det utförs en beställning i syfte att sälja vidare är den den vidaresäljande kundens ansvar att slutkunden blir upplyst om UNOEUROs roll som leverantör av leveransen.

Det är inte tillåtet att vidaresälja UNOEUROs produkter om produkterna direkt konkurrerar med UNOEUROs egna produkter, om inte beställningen utförs i slutkundens namn.

Jurisdiktionsort

Kunden förklarar sig orienterad om UNOEUROs generella handelsvillkor.

UNOEURO förbehåller sig rätten till att utföra ändringar i handelsvillkoren utan varsel. Envar tvist i samband med detta avtal måste avgöras efter dansk rätt med Sjö- och Handelsrätten i Köpenhamn som laga domstol i första instans.


Villkort från 3.parts leverantörer

Följande är villkor från diverse 3.parts leverantörer, som t.ex. domänleverantörer.