Avtalsvillkor 16. februari 2018

Allmänna villkor

För att hyra webbhotell eller köpa domäner hos UnoEuro förutsätts det att kunden är myndig. Om kunden är minderårig kan avtal om hyra av webbhotell eller köp av domäner endast göras med samtycke av förälder eller förmyndare.

Kunden är skyldig att underhålla och uppdatera sina kontaktuppgifter, inklusive e-postadressen som är UnoEuros främsta sätt att kontakta kunden. Kontaktuppgifter kan administreras via kundens kontrollpanel.

Efter beställning skickas upplysningar om den beställda produkten samt ev. ytterligare instruktioner till kunden på e-mail.

Villkor för webbhotell

Webbhotellsperioden varar i 12 månader från den dag som webbhotellet beställts. Vart år kan webbhotellet förlängas med en ny period. Felbeställd period eller kvarvarande period vid uppsägning återbetalas ej. Innan produkten löper ut skickas en förfrågan till kunden gällande förlängning för nästkommande 12 månader. Om produkten inte förlängs, och automatisk förnyelse inte är aktiverad av kund, upphör produkten på det angivna utgångsdatumet. När produkten är utgången, har kunden inte längre tillgång till någon data på kontot. Två veckor efter utgångsdatumet raderas produkten tillsammans med all tillhörande data. Härefter betraktas webbhotellet som uppsagt.

Ønsker UNOEURO at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har UNOEURO altid ret til uden varsel at lukke af et webhotel, hvis kunden har overtrådt UNOEURO's betingelser. UNOEURO vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med evt. henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Forstyrrelse og forringelse af UNOEURO's drift og kunder betragtes som misbrug af UNOEURO's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af produktet. UNOEURO er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Villkor för domäner

Vid domänbeställning intygar köparen/kortägaren att registranten är införstådd med att användandet av domännamnet inte kränker tredjeparts namn- eller varumärkesrättigheter, eller på annat sätt strider mot dansk lag samt riktlinjer och villkor för den valda domäntypen. Domänen beställs snabbast möjligt, vanligtvis ett par minuter efter att betalningen har ägt rum. Domänen blir vid beställningen registrerad i kundens namn. I fall av felbeställda domäner samt domänförnyelser återbetalas inte registrerings- & förnyelseavgifterna.

Fornyelse af domænenavne foregår som udgangspunkt igennem kundens kontrolpanel hos UNOEURO. Såfremt automatisk fornyelse ikke er aktiveret, vil kunden modtage påmindelse om fornyelse, inden domænets udløb. Det er ultimativt altid kundens eget ansvar at sikre rettidig fornyelse af sine domænenavne.

Om kunden inte förnyar sin domän i god tid kommer den att hamna i karantän (redemption) hos registryen. Om kunden önskar förnya domänen medan den är i karantän, kan registryn debitera UNOEURO för förnyelseavgift som sedan debiterar kunden.

Gällande förnyelse av .DK domäner

Kunden kan frit vælge om fornyelse af .dk-domæner skal ske igennem UNOEURO eller DK Hostmaster, dog har DK Hostmaster bestemt at .dk-domænefornyelse igennem UNOEURO kun er muligt op til 1 måned inden domæneudløb hos DK Hostmaster.

Som en del av proceduren kring domänförnyelse av .dk domäner, som är fastställd av DK Hostmaster, är det en förutsättning för att domänförnyelsen ska gå igenom, att UNOEURO tillfälligt pålägger sig betalnings-rollen på en .dk domän under exekveringen av domänförnyelsen. Omedelbart efter domänförnyelsen av .dk domänen, kommer betalningsrollen ändras tillbaka till registranten av domänen, som anges hos DK Hostmaster.

Användning

Avsikten med UNOEURO's produkter är inte att fungera som en extern lagringsplats av data så som zip, mp3, avi, iso och liknande, utan att fungera som en visning/försäljningsplats för företag och privatpersoner. Det är därför inte tillåtet att ha större filarkiv liggande för fri nerladdning eller visning/streaming utan tidigare ingånget avtal med UNOEURO.

UNOEURO kommer löpande värdera funktionen av de script/program/data, som eventuellt kan belasta servern eller orsaka nertid. Skulle detta vara fallet, kan UNOEURO när som helst tillfälligt stänga tillgången till det aktuella webbhotellet.

Om en produkt används för att skicka skräppost, phishing eller liknande förbehåller sig UnoEuro rätten att tillfälligt stänga för åtkomst till produkten utan föregående meddelande tills problemet är åtgärdat. Detta gäller även om ägaren av produkten är inte medveten om överträdelse eller är direkt ansvarig för det.

Lag och ansvar

UNOEURO tillåter all typ av information som inte strider mot bestämmelserna i dansk och internationell lagstiftning.

UnoEuro ansvarar inte för eventuella förluster till följd av indirekta skador och följdskador, inklusive förluster av förväntad vinst, förlust av data eller deras återställande, förlust av goodwill, förlust av betalningsmedel, tekniska fel, obehörig åtkomst, felaktig installation av webbplatsen eller några andra liknande följdskador i samband med användning av systemet eller skada till följd av bristen på funktioner i systemet, oavsett om UnoEuro har varit informerade om möjligheten av sådana förluster, och oavsett om UnoEuro kan beskyllas förlusten på grund av vårdslöshet eller liknande.

UnoEuro ansvarar inte för förluster som orsakats av force majeure, inklusive rättsliga krav, regleringsåtgärder eller liknande, sviktande nätaggregat, brist på telekommunikation, brand, rökskador, explosion, vattenskada, skadegörelse, inbrott, terrorism eller sabotage, strejk, lockout, bojkott eller blockad. Detta gäller även om UnoEuro är part i konflikten, och även om konflikten endast påverkar en del av UnoEuros funktioner.

Gratis trafik

Hos UNOEURO är det normalt fri trafik och fri bandbredd på alla våra webbhotell. Dock kan ett grovt utnyttjande medföra uteslutning från UNOEURO's servrar. Grovt utnyttjande kan exempelvis vara överträdelse av regler för hemsidans innehåll.

Serverdrift

UnoEuro strävar efter att säkerställa att alla system är tillgängliga 24 timmar om dygnet, året runt. UnoEuro har dock rätt att avbryta tjänsten när underhåll eller andra tekniska förhållanden gör detta nödvändigt.

Betalningsvillkor

Alle ydelser på UNOEURO hjemmeside er oplyst i EURO / DKK, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser skal betales via online betaling.

Alla produkter upprättas och verkställs omedelbart efter betalning där beloppet samtidigt dras från kundens konto.

Alla betalningar som utförs online av kunden genom användning av Dankort, Visa, Eurocard eller Mastercard genomförs utan extra avgifter från UNOEUROs sida.

Automatisk förnyelse

Det erbjuds möjlighet för automatisk förnyelse av produkter genom kundens kontrollpanel. Servicen kan när som helst anmälas och avanmälas via kontrollpanelen där även betalningsuppgifterna kan ändras. Kunden mottager påminnelse via e-mail när det har skett en automatisk förnyelse. Kvitto på betalningen kan hittas i kundens kontrollpanel. Det är även möjligt att använda de angivna kortuppgifterna under normal betalning där de kommer att bli presenterade som möjligt betalningssätt. UNOEURO sparar inte kundens kortuppgifter.

Automatisk förnyelse sker utifrån gällande prislista och regler, som alltid kan hittas på UNOEURO's hemsida.

Ändring av abonnemang

Kunden kan när som helst ändra ett beställt abonnemang till en större eller mindre produkt utan avgift. Detta görs igenom kundens kontrollpanel.

Villkor för uppsägning

Alla beställningar faktureras i förskott på perioder á 12 månader. Uppsägning av dessa produkter sker automatiskt om betald period inte förlängs av kunden. Förlängning av perioder sker genom kundens kontrollpanel och kan genomföras när som helst, så länge inte webbhotellet är raderat.

UNOEUROs produkter, tjänster och domännamn levereras specialanpassade till kunden. Därför gäller normal ångerrätt inte. Läs mer om det i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kapitlet, paragraf 1 och 11.

Support

UNOEURO erbjuder fri och obegränsad support genom vårat online supportsystem. Det är inte möjligt att få telefonsupport.

Återförsäljning

Såfremt en bestilling foretages med henblik på videresalg, er det påkrævet at slutkunden bliver oplyst om UnoEuros rolle som leverandør. Vi anbefaler samtidig at kundeforholdet etableres mellem slutkunden og UnoEuro

Det er ikke tilladt for en kunde at videresælge UnoEuros produkter i eget navn, hvis dette resulterer i, at kunden udøver konkurrerende virksomhed med UnoEuro.

Jurisdiktionsort

Kunden förklarar sig orienterad om UNOEUROs generella handelsvillkor.

UNOEURO förbehåller sig rätten till att utföra ändringar i handelsvillkoren utan varsel. Envar tvist i samband med detta avtal måste avgöras efter dansk rätt med Sjö- och Handelsrätten i Köpenhamn som laga domstol i första instans.

Villkor från tredjeparts leverantörer

Följande är villkor från diverse tredjeparts leverantörer, som t.ex. domänleverantörer.